<< Strona główna <<
UNIWERSALNE KOMORY WĘDZARNICZO- PARZELNICZE
 
.: ENGLISH :.
.: RUSSIAN :.
 
Parę słów o naszej firmie
Maszyny i urządzenia do produkcji spożywczej
Urządzenia pozwalające zachować higienę przetwórstwa spożywczego
Maszyny do oczyszczania ścieków i ultrafiltracji
Adres, mapka, formularz
Relacje z targów, nowe produkty, wydarzenia...
 

Nowa dyrektywa UE dotycząca zawartości substancji smolistych- zapraszamy do zapoznania się z artykułem >>>

Nasza firma jest jedynym krajowym producentem komór wędzarniczo- parzelniczych z zamkniętym systemem obiegu dymu.

Zamknięty obieg dymu: przyjazny dla środowiska, energooszczędny, pozwalający na lepsze wykorzystanie tych frakcji dymu, które są najbardziej pożądane
Kierownice obrotowe i wentylator nad każdym wózkiem pozwalają na uzyskanie jednakowego efektu wędzenia w całej objętości komory oraz skrócony czas obróbki termicznej
Bezpłomieniowe wytwarzanie dymu daje w efekcie wyroby o wysokiej jakości sensorycznej, pięknej, trwałej barwie i małych ubytkach wagowych
Układ automatycznego mycia pozwalający na zachowanie wysokiego standardu higieny
Budowa modułowa lub komory w całości spawane od wewnątrz oraz przelotowe zapewniają zachowanie najwyższych standardów higienicznych wymaganych w UE oraz USA
Sterowanie mikroprocesorowe zapewnia pełną kontrolę nad procesami zachodzącymi w komorze (możliwość sterowania ręcznego)
Realizacja wszystkich znanych metod wędzenia: gorącego, ciepłego, zimnego oraz aerozolowego

Komora wędzarniczo- parzelnicza typu LAMBDA z zamkniętym obiegiem dymu została nagrodzona Złotym Medalem na Międzynarodowych Targach Rolno- Przemysłowych POLAGRA '97 w Poznaniu

System zamkniętego obiegu dymu
Istota zamkniętego systemu obiegu dymu (rys.1) polega na tym, że wytworzony w dymogeneratorze dym wędzarniczy doprowadzony jest poprzez komorę wędzarniczą ponownie do dymogeneratora bez znaczącej emisji na zewnątrz. Uzyskuje się przez to wysokie stężenie pożądanych składników dymu przy małej objętości wytwarzanego dymu. Po zakończeniu procesu wędzenia atmosfera komory wędzarniczej emitowana jest na zewnątrz. Zmniejszona jest przez to masa wydzielanych zanieczyszczeń do atmosfery. Szczególne znaczenie ma to w zakładach usytuowanych w obszarze zamkniętym. Potwierdzone jest to przez wyniki badań Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Poznaniu. Istotne ekonomiczne aspekty tego systemu, oprócz zmniejszonej emisji zanieczyszczeń (proekologiczna) to zmniejszone zużycie energii i zmniejszone ubytki wagowe obrabianych produktów.
Stosowany przez nas zamknięty obieg dymu ogranicza w 90 % emisję do atmosfery i nie wymaga stosowania katalizatorów.

System wytwarzania dymu
Zrąbki są wydymiane na ogrzewanej płycie z regulowaną temperaturą nieprzekraczającą zwykle 250-350 stopni C. Ponieważ jest to zamknięty obieg dymu, w dymogeneratorze utrzymywana jest wysoka wilgotność. Wytwarzanie dymu odbywa się metodą pośrednią między żarzeniem a metodą wytwarzania parą.
Dymogenerator jest opatentowany.

System obiegu powietrza i dymu w komorze
Istotą naszego rozwiązania jest system obrotowych kierownic odpowiednio usytuowanych u wylotu kanałów bocznych dający efekt zmiennych dysz o zamiennych kierunkach przepływów i zamiennych wydajnościach.
Powoduje to bardzo zmienne przepływy w kierunkach poprzecznych i wzdłużnych oraz pionowych we wszystkich fazach obróbki (suszenie, wędzenie, parzenie, pieczenie). Zmiany następują płynnie od maksymalnego przepływu przy pionowym ustawieniu, do minimalnego przy poziomym ustawieniu kierownic.
Nad każdym wózkiem w komorze wędzarniczej znajduje się wentylator z silnikiem dwubiegowym, który w połączeniu z kierownicami obrotowymi zapewnia bardzo dobre suszenie, wędzenie i parzenie wyrobów.

Wykonujemy także specjalną wersję komór- z horyzontalnym (poziomym) obiegiem powietrza szczególnie przydatną do zimnego wędzenia filetów rybnych na tacach lub siatkach- szczegółowo opisaną na stronie "komory horyzontalne".


DANE
TECHNICZNE.: RYS. 1 :..: FOTO 1 :.


.: FOTO 2 :.
.: TOP :.
.: WSTECZ :.
e-mail: info@lambda-hl.com